Informare 04.09.2023

Informare de presă
„Lucrări pe drumurile județene în săptămâna 4 – 9 septembrie 2023”

În săptămâna 4 – 9 septembrie 2023 angajații Societății „Drumuri Județene
Constanța” efectuează mai multe lucrări de reabilitare, modernizare și punere în
siguranță a drumurilor județene.

Pentru drumuri bune și sigure în județul
Constanța se acționează pe:
 DJ 222 Grădina – Hotar Tulcea: lucrări de așternere covor asfaltic;
 DJ 393 Coroana – Albești: sunt săpate rigole, podețe și sunt turnate radiere;
 DJ 391 Mereni – Osmancea: frezare covor asfaltic;
 DJ 226 B Pantelimon – DN 2A plombare îmbrăcăminți rutiere;
 DJ 222 Mihail Kogălniceanu: tăiere arbori bolnavi și bătrâni;
 DJ 222, 226 A, DJ 223, DJ 224 și DJ 225 sunt efectuate lucrări de siguranță și
estetică rutieră: montare indicatoare, cosire vegetație.
Menționăm că lucrările sunt în grafic și nu se înregistrează întârzieri în
implementarea proiectelor. Rugăm participanții la traficul rutier să manifeste
prudență și înțelegere pe aceste sectoare de drum și să respecte restricțiile rutiere
impuse.

Vă mulțumim pentru colaborare!
Birou marketing-comunicare