Informare 28.08.2023

Constanța, 28 august 2023

Informare de presă

„Lucrări pe drumurile județene în săptămâna 28 august – 1 septembrie 2023”

În săptămâna 28 august – 1 septembrie 2023 angajații Societății „Drumuri
Județene Constanța” efectuează mai multe lucrări de reabilitare, modernizare și
punere în siguranță a drumurilor județene. Pentru drumuri bune și sigure în
județul Constanța se acționează pe:
 DJ 222 Grădina – Hotar Județul Tulcea se efectuează lucrări de întreținerea
drumurilor: așternere covor asfaltic;
 DJ 222 Mihail Kogălniceanu se efectuează lucrări de siguranța circulației:
îndepărtare arbori bătrâni și bolnavi;
 DJ 226 B tronsonul Pantelimon- DN2A sunt efectuate lucrări de întreținerea
drumurilor: plombare îmbrăcăminți rutiere;
 DJ 393 Coroana se efectuează lucrări de modernizarea drumurilor: săpătură
podețe și turnat radiere, săpătură rigole;
 DJ 391 Mereni – Osmancea este frezat covorul asfaltic.

Menționăm că lucrările sunt în grafic și nu se înregistrează întârzieri în
implementarea proiectelor. Rugăm participanții la traficul rutier să manifeste
prudență și înțelegere pe aceste sectoare de drum și să respecte restricțiile rutiere
impuse.
Vă mulțumim pentru colaborare!
Birou marketing-comunicare