Prin PETIŢIE se înţelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin postă electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale de interes judeţean sau local, precum şi regiilor autonome, denumite în continuare autorităţi si instituţii publice. (art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor cu modificările ulterioare)

 

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, consolidata 2009

Sectiunea 1 – Dispozitii comune privind accesul la informatiile de interes public

Art. 3
Asigurarea de catre autoritatile si institutiile publice a accesului la informatiile de interes public se face din oficiu sau la cerere, prin intermediul compartimentului pentru relatii publice sau al persoanei desemnate in acest scop.

Art. 7
(1) Autoritatile si institutiile publice au obligatia sa raspunda in scris la solicitarea informatiilor de interes public in termen de 10 zile sau, dupa caz, in cel mult 30 de zile de la inregistrarea solicitarii, in functie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrarilor documentare si de urgenta solicitarii. In cazul in care durata necesara pentru identificarea si difuzarea informatiei solicitate depaseste 10 zile, raspunsul va fi comunicat solicitantului in maximum 30 de zile, cu conditia instiintarii acestuia in scris despre acest fapt in termen de 10 zile.

 

Disclamer:

  1. Drumuri Județene Constanța nu va lua in considerare petitiile si solicitarile ale caror date nu sunt complete sau corecte.
  2. Numele si datele de contact ale solicitantului trebuie sa fie reale si corecte.
  3. Nu se iau in calcul petitiile sau solicitarile anonime sau completate cu date false. Petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează, potrivit art.7 din O.G. nr. 27/2002.
  4. La completarea cererii va rugam sa specificati in baza carei legi doriti sa primiti raspunsul.
  5. Aici puteti completa si o reclamatie administrativa, prin selectarea „Reclamatii conform 544/2001” din campul „Lege” de la formular
[wpforms id="10588"]

Account details will be confirmed via email.